Relatieproblemen

In veel gevallen stagneert de onderlinge communicatie over wezenlijke zaken, om welke reden dan ook. Gedachten en gevoelens worden niet of onvoldoende uitgewisseld. Er ontstaat een gevoel van afstand en verkilling of gedrag dat moeilijk weer kan worden omgebogen naar een constructieve of warme houding en opstelling.

De ene partij wacht soms letterlijk op de andere om een eerste stap te zetten. Je geeft elkaar als partners bewust of onbewust de schuld van de ontstane situatie.
Onmacht speelt vaak een grote rol: je weet niet precies waar/hoe te beginnen. Soms wordt de hele persoon van de ander en iedere actie van diens kant wordt als irritant ervaren...

In gesprekken wordt gezamenlijk gekeken naar opties om de relatie gezond te maken en zo dit niet (meer) mogelijk is, deze zo goed mogelijk te beëindigen. De aanraking kan helpen jezelf te ervaren lós van de ander, wat heel verhelderend kan zijn.